ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η χρήση της υπηρεσίας διάθεσης εισιτηρίων και προϊόντων μέσω της ιστοσελίδας της TICKETCORE συνεπάγεται την πλήρη γνώση και αποδοχή των όρων χρήσης, όπως αυτοί δημοσιοποιούνται κάθε φορά στις σελίδες της.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Η ιστοσελίδα διάθεσης εισιτηρίων της TICKETCORE έχει ενσωματώσει τις απαραίτητες πολιτικές ασφάλειας που αφορούν τόσο στη διενέργεια χρηματικών συναλλαγών, όσο και στα προσωπικά δεδομένα των χρηστών και φροντίζει για την αδιάλειπτη διαθεσιμότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ειδικότερα, οι τεχνολογίες που διέπουν το πληροφοριακό σύστημα της TICKETCORE περιλαμβάνουν:

  • Ασφαλείς Ιστοσελίδες (https). Συνεπώς η επικοινωνία μαζί μας είναι κρυπτογραφημένη.
  • Δε κρατούνται στοιχεία πιστωτικών καρτών. Η συναλλαγές διεκπεραιώνονται είτε μέσω του ασφαλούς περιβάλλοντος της τράπεζας ή του PayPal.

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω της ιστοσελίδας της TICKETCORE διέπονται από το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994).

ΟΡΟΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Οι παρακάτω όροι έχουν σκοπό να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη διαδικασία αγοράς εισιτηρίων, τις υποχρεώσεις σας αλλά και τα δικαιώματα σας έναντι της TICKETCORE. Κάθε εισιτήριο που αγοράζετε αποτελεί την άδεια για την παρακολούθηση του εκάστοτε θεάματος και υπόκειται στους επιπλέον όρους που τυχόν αναγράφονται σε αυτό.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας μας γίνεται είτε με χρέωση της χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας του χρήστη, είτε μέσω PayPal Η χρέωση της κάρτας γίνεται με την κράτηση των εισιτηρίων και την ολοκλήρωση της συναλλαγής μέσω διαδικτύου. Η ιστοσελίδα της TICKETCORE έχει λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ασφάλεια των συναλλαγών μέσω κάρτας. Σε περίπτωση αδυναμίας χρέωσης της κάρτας η παραγγελία ακυρώνεται αυτομάτως.

ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΧΡΕΩΣΗ

Σε περίπτωση που το ποσό που πληρώσατε για ένα εισιτήριο είναι προφανώς λανθασμένο και ασχέτως του λόγου για τον οποίο έγινε αυτό (λανθασμένη εισαγωγή στοιχείων από εσάς ή λανθασμένη πληροφόρηση ή πρόσκαιρο λάθος στο λογισμικό του παρόντος ιστοτόπου), τότε η TICKETCORE θα έχει το δικαίωμα να ακυρώσει το εισιτήριο σας και να σας επιστρέψει την αξία του.

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

Εάν δεν εμφανιστεί μήνυμα επιβεβαίωσης της κράτησης μέσω σελίδας επιβεβαίωσης μετά την αποστολή των στοιχείων σας για την ολοκλήρωση της πληρωμής σας ή εάν προκύψει μήνυμα λάθους ή διακοπή της υπηρεσίας κατά την αποστολή των στοιχείων σας, είναι δική σας ευθύνη η επικοινωνία με την TICKETCORE προκειμένου να πληροφορηθείτε για το αν ολοκληρώθηκε η συναλλαγή σας ή όχι. Η TICKETCORE δεν αποδέχεται την ευθύνη για χρηματική ή άλλη απώλεια σας σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν λάβετε επιβεβαίωση της παραγγελίας σας.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Η παραλαβή των εισιτηρίων γίνεται με την αποστολή τους στο email (σε μορφή pdf), το οποίο δηλώθηκε κατά την αγορά τους. Έκδοση και παραλαβή εισιτηρίων γίνεται και από τα προκαθορισμένα σημεία εξυπηρέτησης είτε από τα εκδοτήρια των εκάστοτε εγκαταστάσεων θεάματος. Κατά την άφιξή σας στην εκάστοτε εγκατάσταση θα πρέπει απαραιτήτως να έχετε μαζί σας την αστυνομική σας ταυτότητα. Συνιστάται, για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας, να είστε στα σημεία αυτά τουλάχιστον 60’ – 120’ πριν την έναρξη της εκδήλωσης.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ-ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής σας δεν είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων ή η αλλαγή των εισιτηρίων σας. Επίσης, δεν καλύπτονται εισιτήρια που έχουν χαθεί, κλαπεί ή καταστραφεί. Σε περίπτωση ακύρωσης ενός θεάματος δεν είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων που σχετίζονται με επιπλέον χρεώσεις. Εάν εγκριθεί η ακύρωση κάποιας συναλλαγής, επιστρέφεται μόνο το ποσό που αντιστοιχεί στην ονομαστική τιμή του εισιτηρίου και όχι οι επιπλέον χρεώσεις (πχ αμοιβή παροχής υπηρεσιών για τη διάθεση των εισιτηρίων).

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η TICKETCORE δεν ευθύνεται έναντι των χρηστών για ζημίες που τυχόν προκύψουν από τη μη εκτέλεση ή τη μη προσήκουσα εκτέλεση της παραγγελίας τους. Σε κάθε περίπτωση η εταιρία μας φροντίζει για την έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών περί της μη διαθεσιμότητας των θέσεων. Η ιστοσελίδα μας δεν φέρει ευθύνη ως προς ενδεχόμενη μη διαθεσιμότητα του συστήματος, ούτε εγγυάται την αδιάλειπτη, με ακρίβεια και χωρίς τυχόν λάθη παροχή της υπηρεσίας.

ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Παράνομη ή/και μη εξουσιοδοτημένη χρήση της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, της μη εξουσιοδοτημένης πώλησης εισιτηρίων και της χρήσης οποιουδήποτε μηχανισμού στις σελίδες του εν λόγω ιστοτόπου, θα ερευνηθεί και θα ακολουθηθούν όλα τα ένδικα μέσα.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η επεξεργασία και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων κατά τη χρήση του δικτυακού μας τόπου διέπεται από τους όρους του παρόντος και τις σχετικές διατάξεις τόσο του Ελληνικού όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαίου. Αναλυτική Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της ticketcore.gr.